Pobierz regulamin w wersji PDF.

1. Opis konkurencji

 1. Konkurencja będzie polegała na zdalnym sterowaniu robotem na przygotowanym torze z przeszkodami.
 2. Pojedynek robotów odbędzie się w wirtualnej „Fabryce klocków”. Do wykonania będzie zadanie polegające na przetransportowaniu puli klocków w jak najkrótszym czasie.
 3. Robot i kontroler będą przygotowane przez organizatora i dostępne w dniu i miejscu odbywania się zawodów. W konkurencji biorą udział dwu osobowe drużyny.
 4. Uczestnikami konkurencji mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych (podczas turnieju organizatorzy mogą wymagać okazania legitymacji szkolnej).

2. Specyfika robota

 1. Robot będzie pojazdem – modelem pojazdu gąsienicowego zbudowanym z zestawu Lego Mindstorms EV3. Pojazd będzie napędzany dwoma silnikami, a dodatkową funkcją jest sterowany chwytak z przodu robota.
 2. Sterowanie będzie oparte o kontroler – pad pochodzący od konsoli PS3. Komunikować się będzie z robotem bezprzewodowo wykorzystując technologię Bluetooth.

3. Miejsce pojedynków

 1. Tor będzie zbudowany na płaskiej powierzchni (podłoga sali).
 2. Obszar dostępny dla robota będzie wyznaczony przez wykładzinę kolorze czerwonym (innym niż kolor podłogi).
  Pole rozgrywek będzie podzielone na dwie części, każda w wymiarach 1,5x2m.
  Oznaczenia elementów na rysunku poniżej: 1 – zielone pole: miejsce startu i pole do którego robot będzie musiał przetransportować klocki. 2 – klocki. Są to lekkie plastikowe sześciany o boku długości 8cm. 3 – przeszkody, które trzeba będzie omijać.

 

4. Organizacja rozgrywek

 1. W dniu zawodów odbędzie się sesja treningowa. Dostępny czas na trening zostanie sprawiedliwie podzielony między zgłoszone drużyny.
 2. Konkurencja będzie polegała na przetransportowaniu przy pomocy robota 6 klocków w jak najkrótszym czasie.
 3. Kolejność wykonania czynności podczas konkurencji:
  • sterując robotem podjechać do klocka by ten znalazł się w zasięgu pracy chwytaka
  • zamknąć chwytak by pochwycić klocek
  • przejechać robotem by przewożony element znalazł się za linią startową (zielone pole na w/w rysunku)
  • zwolnić chwytak
  • powtarzamy operację.
 4. Wyścigi jednej drużyny nie będą następować po sobie. Zostaną rozdzielone przejazdami innych drużyn.
 5. W przypadku gdy robot przewróci się zawodnik może wejść na tor i postawić robota w tym samym miejscu po czym wycofać się poza czerwone pole.
 6. Pomiar czasu będzie wykonywany przez sędziego z użyciem ręcznego stopera z dokładnością do jednej sekundy.
 7. Zadanie będą wykonywać obydwaj członkowie drużyny, a wynikiem drużyny będzie suma obu czasów.
 8. Rozpoczęcie jazdy odbywać się będzie na znak sędziego, który jednocześnie rozpocznie pomiar czasu.
 9. Zawodnik może sterować pojazdem z jednego miejsca lub podążać wzdłuż toru za robotem.
 10. Podczas przejazdu zabronione jest wchodzenie zawodnika w obszar toru oraz dotykanie robota – nie dotyczy sytuacji opisanej w punkcie e).
 11. Zwycięskie drużyny zostaną wyłonione na podstawie czasu przejazdu. Wygrywa drużyna z najkrótszym czasem.
 12. W sytuacji uzyskania przez drużyny identycznych czasów nastąpi dogrywka polegająca na powtórnym wykonaniu zadania wg wcześniejszych reguł. Uzyskany czas nie wpływa na pozycję pozostałych drużyn, ma tylko pomóc w ustaleniu pozycji między dwoma konkretnymi drużynami. Dogrywka może dotyczyć tylko sytuacji obejmujących miejsca 1-3 na liście rankingowej.

5. Kwestie sporne, odpowiedzialność i dyskwalifikacja

 1. Wszelkie kwestie sporne opisane niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia.
 2. Wszelkie spory i sytuacje nie opisane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie działania każdego z członków drużyny ponosi cała drużyna.
 4. W przypadku nieprzestrzegania zasad rozgrywek fair-play przez jednego z członków drużyny, organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować drużynę.
 5. W przypadku zachowania członka drużyny, które narusza: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne lub bezpieczeństwo uczestników, organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować drużynę.
 6. Dyskwalifikacja drużyny powoduje unieważnienie wszystkich wyników uzyskanych przez drużynę w dniu trwania zawodów.
 7. Decyzja organizatorów jest ostateczna.

6. Zgoda na publikację

 1. Rejestracja robota w zawodach oznacza wyrażenie zgody na publikację przez organizatorów i partnerów podstawowych informacji na jego temat tj. nazwy drużyny, nazwy szkoły, kursów, zdjęć, filmów oraz zajętego miejsca.

Organizatorzy

Sponsorzy Główni

Sponsorzy

Patroni honorowi

Prezydent Miasta Białegostoku Wojewoda Podlaski

Patroni medialni